Blogger

Blogger is een gratis en eenvoudig te gebruiken (we)blog platform. Een blog is een website als een digitaal dagboek. De berichten worden chronologisch geordend, dus de nieuwste stukjes staan bovenaan de pagina. De blogger(s) schrijft over zaken die (h/z)ij interessant vind en bevat vaak een stukje commentaar.

De meeste blogs gaan over een persoon of over één bepaald onderwerp. De persoonlijke blog gaat over het leven van de blogger en wat (h/z)ij interessant vind.

Waarom is dit handig voor mij?
Het is nog nooit zo makkelijk en goedkoop geweest om je eigen massacommunicatie kanaal te maken. Dit kan erg waardevol zijn als je een boodschap uit wil dragen, maar ook erg praktisch als je iets met mensen wil delen. Bovendien ben je met een blog niet afhankelijk van een (commerciële) organisatie, zoals bij sociale netwerken zoals Facebook wel het geval is.

mei 2nd, 2011 door