...

Klantcase | Black Bananas

ONTZORGING VAN INFLUENCER MARKETING VOOR BLACK BANANAS

ONTZORGING VAN INFLUENCER MARKETING VOOR BLACK BANANAS

In opdracht van Black Bananas hebben we een uiterst succesvolle testcampagne opgezet in samenwerking met een invloedrijke social media influencer. Ons doel was om niet alleen de effectiviteit van de campagne te beoordelen, maar ook om de merkbekendheid van Black Bananas aanzienlijk te vergroten en de betrokkenheid van het publiek te stimuleren. We wilden aantonen dat influencer marketing een krachtige strategie is om een merk te promoten en een breder publiek aan te spreken. Lees verder om meer te ontdekken over onze aanpak, de behaalde resultaten en wat deze testcampagne heeft opgeleverd voor Black Bananas.

Ons doel

Ons doel was tweeledig en omvatte verschillende aspecten. Ten eerste wilden we nauwgezet de effectiviteit van de campagne evalueren, waarbij we niet alleen keken naar het aantal likes en reacties, maar ook naar de diepgaande impact op de betrokkenheid van het publiek met het merk. 

Daarnaast wilden we de campagne inzetten als een middel om nieuwe potentiële klanten aan te trekken. Onze strategie was gericht op het aantrekken van een breder publiek dat niet alleen geïnteresseerd was in de winactie, maar ook in de producten en waarden van Black Bananas. We wilden een blijvende indruk achterlaten en de campagne gebruiken als een kans om de interesse van potentiële klanten te wekken en hen te inspireren om verder betrokken te raken bij het merk.

Black Bananas influencer
Black Bananas influencer

Plan van aanpak

Voor de testcampagne ontwikkelden we een doordachte strategie. We creëerden een aantrekkelijke beschrijving voor de influencer’s post, waarin we de winactie voorstelden waarbij de winnaar een gratis tracksuit naar keuze kon selecteren uit de nieuwste collectie van Black Bananas. De influencer ondersteunde de campagne door foto’s te delen waarin hij het trainingspak uit de collectie van Black Bananas droeg. De winactie was gepland om drie dagen te lopen om voldoende betrokkenheid te genereren. 

 

Resultaten

De resultaten van de testcampagne waren uiterst bemoedigend. De campagne genereerde indrukwekkende betrokkenheid van de doelgroep, met maar liefst 5500 likes en bijna duizend reacties op de influencer’s post. Wat nog opmerkelijker was, was dat ongeveer 800 van deze deelnemers besloten Black Bananas op social media te volgen, wat een aanzienlijke toename van het aantal volgers opleverde.

Conclusie

 De testcampagne voor Black Bananas overtrof onze verwachtingen en vestigde de effectiviteit van influencer marketing voor het merk. Het vergrootte niet alleen de betrokkenheid van het publiek, maar leidde ook tot aanzienlijke groei in het aantal volgers op de social media-kanalen van Black Bananas. Dit veelbelovende voorproefje laat zien dat er veel potentieel is voor toekomstige campagnes van Black Bananas.

We zijn verheugd dat we Black Bananas hebben kunnen ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen en kijken ernaar uit om verdere successen te boeken in onze samenwerking.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.