...

Onze procedure  

KRIJG INZICHT IN DE PROCEDURE TIJDENS DE SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJF EN INFLUENCER

KRIJG INZICHT IN DE PROCEDURE TIJDENS DE SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJF EN INFLUENCER

We hechten veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. We krijgen vaak de vraag hoe onze werkwijze eruitziet, en we willen ervoor zorgen dat zowel bedrijven als influencers begrijpen hoe we te werk gaan. Duidelijke en gestructureerde aanpak is essentieel voor een succesvolle samenwerking, en we maken elke stap van ons proces transparant voor iedereen. Zo kunnen bedrijven en influencers vertrouwen op een vlotte en betrouwbare samenwerking met ons.

Standaard procedure

Neem de tijd om onze werkwijze te verkennen, waarin we stap voor stap het proces beschrijven van het eerste contact met de opdrachtgever tot en met de afronding en facturering. Hier bieden we een kort maar krachtige kijk op hoe we elke fase beheren en zorgen voor een naadloze samenwerking tussen ons, de influencers en onze waardevolle opdrachtgevers.

Stap 1: Influencer selectie

Ontdek de perfecte influencers die voldoen aan uw wensen en graag met u willen samenwerken in onze ‘Influencer Marktplaats’. Wij hebben al onze influencers zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit, en slechts 30% wordt toegelaten. Kies voor succesvolle campagnes met betrouwbare partners.

Stap 1: De doelen en wensen doornemen

Een duidelijk inzicht hebben van het bedrijf is van grote waarde. Om dit te bereiken, organiseren we regelmatig gesprekken waarbij we de gelegenheid hebben om vragen te stellen en de doelstellingen te bespreken.

Stap 1: De doelen en wensen doornemen

Bij ontvangst van een opdracht van een opdrachtgever, stellen wij een lijst van aanbevolen influencers voor en bieden wij de opdrachtgever de mogelijkheid om zelf een selectie te maken uit beschikbare influencers op ons platform.

Stap 2: Campagne-ideeën presenteren:

In samenspraak met de opdrachtgever selecteren wij de meest geschikte influencers zelf en uit de selectie aangemelde influencers op ‘Onze campagnes’ pagina. Vervolgens benaderen wij de geselecteerde influencers en presenteren we de campagne-ideeën aan zowel de cliënt als de influencers. Nadat de opdrachtgever en influencers akkoord zijn, voeren we onderhandelingen over de tarieven met de influencers en koppelen we dit terug aan de opdrachtgever.

Stap 3: Aan de slag na akkoord 

Na goedkeuring van de tarieven door de opdrachtgever, gaan we aan de slag met de influencers en zorgen we ervoor dat alle benodigde voorbereidingen zijn getroffen voor de deadline.

Stap 4: Afronding na uitvoering campagne

Na afronding van de campagne verstrekken wij een uitgebreid rapport aan de opdrachtgever en evalueren we samen met de opdrachtegever over de uitgevoerde campagne. Vervolgens sturen wij de factuur voor de geleverde diensten naar de opdrachtgever.

Stap 5: Facturering

De influencer factureert het afgesproken bedrag aan ons, waarna wij de betaling verzorgen voor de uitgevoerde campagne.

Coolpinguin

“Bij Social Media Tools krijg je professionele hulp om het maximale uit je influencer campagne te halen.”

Dennis Oemar Said

“Bij Social Media Tools krijg je goedkope transparante tarieven beschikbaar per selectieve influencer.”

Sluit je aan bij ons influencer-netwerk en ontdek de mogelijkheden!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.