...

Klantcase | Feest Zonder Fratsen

ONTZORGING VAN INFLUENCER MARKETING VOOR FEEST ZONDER FRATSEN

ONTZORGING VAN INFLUENCER MARKETING VOOR FEEST ZONDER FRATSEN

Social Media Tools zette haar expertise in voor Feest Zonder Fratsen, organiserend bedrijf van memorabele evenementen. In onze recente influencer marketingcampagne bundelden we krachten met twee influencers met een gezamenlijk bereik van 405 duizend volgers en een populaire entertainmentpagina met 450 duizend volgers. Lees verder voor een diepgaande kijk op ons succesvolle project.

Ons doel

Met onze influencer marketingcampagne streefden we naar het vergroten van de bekendheid van Feest Zonder Fratsen. We hebben gerichte influencers en content geselecteerd om ons doel te bereiken: meer dan 1000 kliks naar de website genereren en een bereik van 350 duizend mensen realiseren.

Feest Zonder Fratsen

Plan van aanpak

Ons doordachte plan omvatte het creëren van een boeiende video. We kozen voor een progressieve benadering, waarin we het probleem schetsten, de oplossing presenteerden, de unieke verkoopargumenten benadrukten en eindigden met een duidelijke oproep tot actie. De campagne richtte zich specifiek op mannen, passend bij het Valentijnsthema, waarbij we de toon, achtergrondmuziek en andere elementen aanpasten om de doelgroep effectief te bereiken. 

ab.png

Resultaten

Onze campagne was succesvol, resulterend in meer dan 1000 klikken naar de website en een indrukwekkend bereik van 350 duizend mensen. De zorgvuldig uitgevoerde strategie en de keuze van influencers hebben bijgedragen aan dit opmerkelijke succes.

Conclusie

Feest Zonder Fratsen kon rekenen op Social Media Tools voor een doeltreffende influencer marketingcampagne die niet alleen de beoogde doelgroep bereikte, maar ook concrete resultaten opleverde. Ons strategisch plan en de samenwerking met invloedrijke personen hebben bijgedragen aan een opmerkelijke toename van bekendheid en betrokkenheid bij het publiek.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.