...

Klantcase | KHA

ONTZORGING VAN SOCIAL MEDIA BEHEER VOOR KANTERS HORECA ADVIES

ONTZORGING VAN SOCIAL MEDIA BEHEER VOOR KANTERS HORECA ADVIES

Bij Social Media Tools zijn we trots om ons partnerschap met Kanters Horeca Advies te delen, waarin we hun social media beheer hebben verzorgd. Samen hebben we gewerkt aan het vergroten van hun digitale aanwezigheid en merkbekendheid op social media. Hier delen we graag de hoogtepunten met jullie.

Ons doel

In nauw overleg met Kanters Horeca Advies hebben we een welomschreven doelstelling bepaald: we streefden ernaar hun merkbekendheid op social media significant te vergroten. Dit omvatte niet alleen het vergroten van het aantal volgers maar ook het versterken van hun digitale aanwezigheid, zodat ze gemakkelijker te vinden waren door hun specifieke doelgroep. Onze gedeelde visie was om Kanters Horeca Advies te positioneren als een toonaangevende autoriteit binnen hun branche op social media-platformen. Dit doel gaf richting aan onze strategie en benadering, en we zijn verheugd om te delen hoe we deze ambitie hebben gerealiseerd. Lees verder om te ontdekken hoe we samen met Kanters Horeca Advies de weg naar digitale groei hebben bewandeld en hun merkbekendheid hebben vergroot.

Resultaat - Kanters Horeca Advies

Plan van aanpak

In een tijdsbestek van ongeveer een jaar hebben we geweldige resultaten behaald door ons plan van aanpak. We hebben de social media-kanalen van Kanters Horeca Advies professioneel vormgegeven en hun digitale aanwezigheid getransformeerd. Dit omvatte het herontwerpen van alle kanalen om een uniforme, professionele uitstraling te creëren die past bij hun merkidentiteit. We hebben ons gericht op het creëren van waardevolle en boeiende content die aansloot bij hun doelgroep. Een strakke contentkalender zorgde voor regelmatige updates. Om de voortgang te meten, hebben we maandelijkse analyseverslagen opgesteld en regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd. Deze open communicatie stelde ons in staat om voortdurend te verbeteren. Dankzij deze inspanningen heeft Kanters Horeca Advies indrukwekkende resultaten geboekt en hun merkbekendheid vergroot. Lees verder om te ontdekken hoe onze samenwerking hun digitale aanwezigheid heeft getransformeerd. 

 

Resultaten

We creëerden in circa een jaar tijd een totale groei van meer dan 30.000 volgers verspreid over alle platformen en gemiddeld 3000 organische webbezoekers werden maandelijks aangetrokken naar de website van Kanters Horeca Advies. Onze doelstellingen waren succesvol voldaan.

Conclusie

Onze samenwerking met Kanters Horeca Advies toont aan dat strategisch social media beheer en doordachte campagnes een significante impact kunnen hebben. De behaalde resultaten illustreren de kracht van onze aanpak en het potentieel van een sterke online aanwezigheid.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.