...

Klantcase | Malelions

ONTZORGING VAN INFLUENCER MARKETING VOOR MALELIONS

ONTZORGING VAN INFLUENCER MARKETING VOOR MALELIONS

In opdracht van Malelions hebben we een uiterst succesvolle testcampagne opgezet in samenwerking met een aantal entertainmentpagina’s en een invloedrijke social media influencer. Ons doel was om niet alleen de effectiviteit van de campagne te beoordelen, maar ook om de merkbekendheid van Malelions aanzienlijk te vergroten en de betrokkenheid van het publiek te stimuleren. We wilden aantonen dat influencer marketing een krachtige strategie is om een merk te promoten en een breder publiek aan te spreken. Lees verder om meer te ontdekken over onze aanpak, de behaalde resultaten en wat deze campagne heeft opgeleverd voor Malelions.

Ons doel

Ons doel was tweeledig en omvatte verschillende aspecten. Ten eerste wilden we nauwgezet in opdracht van Malelions voor de langere termijn samenwerkingen de effectiviteit van de volledige campagne evalueren, waarbij we niet alleen keken naar het aantal likes en reacties, maar ook naar de diepgaande impact op de betrokkenheid van het publiek met het merk. 

Daarnaast wilden we de campagne inzetten als een middel om nieuwe potentiële klanten aan te trekken. Onze strategie was gericht op het aantrekken van een breder publiek dat geïnteresseerd is in de producten en waarden van Malelions. We wilden een blijvende indruk achterlaten en de campagne gebruiken als een kans om de interesse van potentiële klanten te wekken en hen te inspireren om verder betrokken te raken bij het merk.

Malelions
Malelions

Plan van aanpak

  Voor de campagnes op meerdere pagina’s ontwikkelden we een doordachte strategie. We creëerden een korte, maar aantrekkelijke beschrijving voor onder de post van de campagne, waarin we kort maar krachtig aangeven dat Malelions een nieuwe collectie heeft uitgebracht. De influencer ondersteunde de campagne door foto’s te delen waarin hij de hoodie uit de nieuwste collectie van Malelions droeg. Voor de pagina’s gebruikten wij eerder gemaakte foto’s uit de fotoshoots van Malelions. De campagne was gepland om over vijf dagen de effectiviteit op te meten. 

 

Resultaten

De resultaten van de totale campagne waren uiterst bemoedigend. De campagne genereerde indrukwekkende betrokkenheid van de doelgroep, met maar liefst in totaal meer dan 300.000 bereikte accounts, 25.000 likes en meer dan 1500 reacties op alle accounts.

Conclusie

 De campagne voor Malelions is onbetwistbaar een groot succes geweest. Het heeft niet alleen geresulteerd in aanzienlijke groei van de betrokkenheid van het publiek, maar heeft ook een opmerkelijke stijging in merkbekendheid teweeggebracht. We voelen ons vereerd dat we Malelions hebben kunnen bijstaan in het verwezenlijken van hun ambitieuze doelstellingen. We kijken vol verwachting uit naar toekomstige samenwerkingen en de voortzetting van ons partnerschap met dit snelgroeiende en veelbelovende merk.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.