...

Klantcase | Trayco

ONTZORGING VAN DE VOLLEDIGE MARKETING VOOR TRAYCO

ONTZORGING VAN DE VOLLEDIGE MARKETING VOOR TRAYCO

Trayco, een toonaangevend bedrijf, zocht naar een partner om hun marketinginspanningen te optimaliseren. Social Media Tools trad op als een betrouwbare partner om de volledige marketingbehoeften van Trayco te ontzorgen. Hoewel marketing normaliter niet binnen onze diensten valt, hebben we de uitdaging met succes aangenomen, met een sterke focus op advertenties en social media beheer.

Ons doel

In nauw overleg met Trayco hebben we een duidelijk doel vastgesteld: hun zichtbaarheid vergroten. Dit omvatte het versterken van hun merkidentiteit op social media en het aantrekken van nieuw publiek.

Uiterlijk - Trayco
Resultaat - Trayco

Plan van aanpak

Ons traject begon met het opstellen van een actieplan, waarbij we de huidige situatie analyseerden en verbeterpunten identificeerden. Vervolgens werkten we nauw samen met Trayco om de look en feel van hun social media-kanalen in lijn te brengen met hun huisstijl. We gebruikten verschillende strategieën, zoals hashtag- en groeistrategieën, om inhoud te creëren en te publiceren die de betrokkenheid vergrootte en het bereik vergrootte. Daarnaast zetten we advertenties in om de zichtbaarheid te vergroten.

 

 

Resultaten

Onze inspanningen leidden tot indrukwekkende resultaten. Trayco’s online aanwezigheid groeide gestaag, met een grotere volgersschare en betere merkherkenning. Onze advertenties en social media beheer speelden een cruciale rol in dit succes, wat Trayco hielp om hun marketingdoelen te bereiken.

Conclusie

De samenwerking tussen Trayco en ons bedrijf is zeker een succes geworden dat aantoont dat doordachte strategieën en toewijding aanzienlijke resultaten kunnen opleveren, zelfs wanneer marketing niet binnen de gebruikelijke diensten valt. Onze focus op advertenties en social media beheer heeft Etepro geholpen om hun doelstellingen te overtreffen en een sterke online aanwezigheid te vestigen. We kijken ernaar uit om nog meer successen te behalen in de toekomst.

“Social Media Tools heeft bij ons de volledige marketing ontzorgd met succes, waarvan onder andere; social media beheer, nieuwsbrieven, advertenties en het beheer van de webshop en website. Ook zijn ze betrokken bij de Google Ads. Kortom nemen ze veel werk uit handen wat noodzakelijk voor ons bedrijf is.”

Ferry van Herwijnen

Directeur, Etepro & Trayco

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.